ЮТІКО ВВІЙШЛА У СВІЙ ЮВІЛЕЙНИЙ РІК ІЗ ВИНЯТКОВО ВИСОКИМИ ТЕМПАМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
11.03.2004 р.

Для Української транспортної страхової компанії 2003 рік став новим рубежем стрімкого зростання результатів власної економічної діяльності. Причому високі темпи розвитку у важливих економічних показниках - уже традиційні для ЮТІКО, характеризуючи загалом її діловий стиль. Так, у 2003 році порівняно з попереднім сума страхових надходжень ЮТІКО зросла на 143%, дохід від страхової діяльності – на 151%, нормативний запас платоспроможності – на 167,1%, фактичний запас платоспроможності – на 678,7%, страхові резерви – на 137%, сума страхових виплат – на 122,3%. Статутний капітал компанії порівняно з 2002 роком зріс у 10 разів, а в співставленні з 2000-им роком, коли розпочався нинішній етап модернізації – у 79 разів. Оголошену емісію акцій було реалізовано точно в обсягах і в терміни, визначені зборами акціонерів. Нині статутний фонд Української транспортної страхової компанії становить 100 мільйонів гривень.

2004 рік для Української транспортної страхової компанії – ювілейний: їй виповнюється 10 літ. Отож ЮТІКО прагне зустріти приємну річницю на позиціях одного з лідерів українського страхового ринку.