ВІДБУЛИСЯ ЧЕРГОВІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АТ “УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА”
24.12.2003 г.

24 грудня відбулися збори акціонерів АТ “Українська фінансова група”. На них розглянуто такий порядок денний:
  1. Про затвердеження результатів підписки на акції Товариства.
  2. Про затвердження змін до статутних документів Товариства у зв’язку з додатковим випуском акцій та затвердженням нової редакції Статуту Товариства.
  3. Про створення та ліквідацію філій Товариства і затвердження Положень про філії Товариства.
  4. Про затвердження рішень, викладених у протоколах Спостережної Ради та Правління Товариства.

Як уже повідомлялося, мета додаткового випуску акцій – збільшення статутного фонду Товариства, залучення коштів для розвитку інвестиційної діяльності Товариства та поповнення обігових коштів Товариства на 115 000 000 (сто п’ятнадцять мільйонів) гривень шляхом випуску простих акцій на пред’явника номінальною вартістю 40 (сорок) гривень кожна. Випуск акцій здійснюється у документарній формі у кількості 2 875 000 (два мільйони вісімсот сімдесят п’ять тисяч) штук.

Пункт 5.2 статті 5 Статуту Товариства змінено та викладено в такій редакції:

“Статутний фонд акціонерного товариства “Українська фінансова група” становить 145 000 000 (сто сорок п’ять мільйонів) гривень і поділяється на 3 625 000 (три мільйони шістсот двадцять п’ять тисяч) штук простих акцій на пред’явника номінальною вартістю 40 (сорок) гривень кожна”.

Права акціонерів Товариства за умови випуску додаткової емісії Акцій не змінилися.