Вас задовольняють інформаційні матеріали на нашому сайті?
Так Ні

 Розсилки:
Новини
Прес-релізи


ВІДБУЛИСЯ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АТ “УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА”

27.09.2004 р.

27 вересня н.р. у Києві відбулися збори акціонерів АТ “Українська фінансова група” (УФГ), на яких розглянуто такі питання:

1. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2003 рік.
2. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за 2003 рік.
3. Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2003 рік.
4. Затвердження умов і порядку придбання Товариством власних акцій.
5. Створення та ліквідація філій Товариства, затвердження їх положень. Внесення змін та доповнень до Положень діючих філій Товариства.
6. Затвердження внутрішніх документів Товариства:
6.1. Положення про загальні збори акціонерів Товариства;
6.2. Положення про спостережну раду Товариства;
6.3. Положення про ревізійну комісію Товариства;
6.4. Положення про правління Товариства;
6.5. Положення про посадових осіб органів управління Товариства.
7. Обрання голови правління (президента) Товариства.
8. Обрання та відкликання членів спостережної ради Товариства.
9. Обрання та відкликання членів правління та ревізійної комісії Товариства.

Збори визнали роботу Правління АТ "Українська фінансова група" за 2003 рік задовільною.

Проведено зміни в керівництві компанії. Зокрема, обрано нового президента УФГ – ним стала ТАТУРІНА Олена Анатоліївна, котра з квітня 2004 р. виконувала обов’язки Голови Правління АТ “Українська фінансова група”.
Фінансовий дисплей
 Київ 
 Лондон 
 Нью-Йорк 
 Токіо 

Про компанiю | Прес-релiзи | Реклама | Карта сайту | Контакти
АТ "Українська фiнансова група" © 2003
Розробка сайту Cintech - Ukraine